Dagwacht 25 januari 2022

Dagwacht; nabij God zijn op de drempel van de dag
GWK, Oegstgeest

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied 919
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Openingsgebed

Schiftlezing: Jesaja 44: 9 – 17

Gedachten bij de tekst

Wat kunnen mensen veel!
Mensen met een praktische of een theoretische opleiding; wat kunnen ze veel tegenwoordig.
En wat is het belangrijk voor mensen om hun werk te kunnen doen.
Vanavond weer een persconferentie en wat hopen we erop dat in de restaurants weer gekookt kan worden en bediend, in de theaters weer gespeeld kan worden en muziek gemaakt, in de klas weer lesgegeven, in het ziekenhuis weer van alles geopereerd en in de laboratoria gewerkt aan betere medicijnen.

Maar er kan ook veel fout gaan met werk en wetenschap.
Met algoritmes bij de belastingdienst, met macht in de televisiewereld, met visies en ideologieën in de economie en de politiek.

Jesaja beschrijft vakmanschap, vakvrouwschap.
Maar laat ook zien hoe blind mensen kunnen zijn.
Als mensen macht geven aan iets wat ze zelf gemaakt hebben.
Daar schrijft Jesaja een soort Bijbelse cabarettekst over:
Vers 16 en 17:
Met de ene helft stookt hij een vuur, waarop hij vlees bereidt; hij roostert het vlees en doet zich er tegoed aan. Hij wordt warm en zegt: ‘Ha, lekker warm! Ik zie de gloed van het vuur!’ 17Van de rest maakt hij een god, een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed: ‘Red mij, want u bent mijn god.’

Die timmerman die bomen omhakt die hij eerst heeft geplant en op liet groeien.
Nou ja, de regen zorgde voor de groei.
De groei blijft een wonder.
Die komt volgens de Bijbel van God.
God geeft groei en talenten; zo kijken we als gelovige mensen naar de dingen.
En dat helpt, dat doet de wereld goed.
God is de enige die macht geeft die goed doet.
Godenbeelden zijn knap gemaakt (ga maar kijken in de musea als het weer mag…) maar vergeet niet dat het eigenlijk brandhout is.
Macht hebben ze alleen maar als wij ze die geven.
Wie in God gelooft geeft geen macht uit handen aan wie de menselijke maat vergeten of zijn kwijt geraakt en de schepping beschadigen.

Ambacht, kennis en kunde; mensen kunnen veel.
Maar laat het geen macht over jou krijgen.
Zet kennis en kunde in om te bouwen aan een wereld van gerechtigheid en vrede, en verzet je tegen kwade machten.
Veel van die machten zijn door mensen zelf gemaakt.
En als er bandhout tussen zit, buig je daar dan niet voor maar maak de kachel er mee aan.

Succes met je werk vandaag!

Stilte

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: John Rutter