Emmaüswandeling in de winter

Twee aan twee op pad
Van de 30 personen die de vorige keer hebben meegedaan, hebben we enthousiaste reacties ontvangen!
Daarom heeft het team Onderling Pastoraat besloten om ook in de winterperiode een Emmaüswandeling te organiseren.
Een herkansing voor wie nog niet meedeed en een nieuwe mogelijkheid voor wie het naar meer smaakte.
We hebben opnieuw twee thema’s gekozen waaruit u kunt kiezen:

1) Op pad met een psalm. U krijgt een Psalm mee aan de hand waarvan u met elkaar in gesprek gaat.

2) Op pad met het thema ‘Dicht op de huid’.

Sinds we 1,5 meter afstand moeten houden, horen we steeds vaker het woord ‘huidhonger’ vallen.
Het laat zien hoe belangrijk onze huid en onze tastzin is.
Je geschiedenis tekent zich af op je huid: in littekens en rimpels, eeltplekken of baby-zachtheid.
Via dat zo gevoelige orgaan en zintuig is er contact tussen mij en de buitenwereld.
Tegelijkertijd markeert mijn huid waar ik ophoud en die buitenwereld begint.
Soms zitten mensen je te dicht op de huid, of gaan ze zelfs onder je huid zitten.
Het thema gaat dus ook over afstand en nabijheid.
En wat nou als vluchtelingenkamp Moria hier bij de Klinkenbergerplas zou zijn: zou het ons dan meer raken?
Kunnen wij ons ook (aan)geraakt voelen door God, door zijn Geest?
Redenen genoeg om eens ‘dichter op de huid’ te gaan zitten, op gepaste afstand natuurlijk.

Praktisch: hoe gaat dit in zijn werk?
U kunt zich aanmelden uiterlijk maandag 14 februari
bij Jeanne Taal via Jeanne Taal of telefonisch 071-51 55 717
en geeft aan of u op pad wilt met een Psalm of met vragen bij het thema ‘Dicht op de huid’.
U wordt gekoppeld aan een maatje, ontvangt de gespreksinstructies en elkaars contactgegevens.
U maakt met elkaar een wandelafspraak op een voor beiden passende locatie en op een passend moment (liefst tussen 15 februari en 13 maart).
Als u slecht ter been bent, kunt u ook gewoon thuis afspreken.
Na afloop kunt u, als u wilt, een kort berichtje sturen hoe u het hebt ervaren.

We hopen van harte dat weer vele gemeenteleden twee aan twee op pad zullen gaan!
Namens het team onderling pastoraat, Jeanne Taal & ds. Rian Veldman