Tussenstand en herinnering Actie Kerkbalans 2022

Zo’n 450 gemeenteleden hebben inmiddels een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage aan onze gemeente. De opbrengst tot nu toe bedraagt 187.500 euro. Daarvoor uiteraard hartelijk dank! Helaas is het toegezegde bedrag een stuk lager dan waar we op hoopten. Van een aantal trouwe gevers hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen. Afgelopen week hebben we daarom […]

Verjaardagskaarten van de kerk

Elk jaar ontvangen onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder een verjaardagskaart van de PGO. Ook al is het maar een klein gebaar, de ervaring leert dat het vaak heel erg wordt gewaardeerd. Voor het rondbrengen van deze kaarten zoeken wij enkele vrijwilligers. Het gaat daarbij om minimaal 10 adressen per vrijwilliger. Wij zoeken vooral mensen die […]

Vacatures in kunstcommissie

Wie heeft er affiniteit met kunst en wat tijd om de kunstcommissie te versterken? Deze commissie stelt eenmaal per jaar een tentoonstelling samen in de RBK. En tijdens het Osger-weekend zijn de leden enkele uren gastvrouw/gastheer in deze kerk. Vergaderen doen we zo weinig mogelijk. Voor meer informatie en/of bij interesse graag een mail naar […]

Collectegeld aftrekbaar van de belasting

De banken hebben nieuwe ‘spelregels’ voor het afstorten van collectegelden. Tegenwoordig zijn hier kosten aan verbonden. Daarnaast moet munt- en papiergeld gescheiden worden gestort en op verschillende locaties in Oegstgeest en Leiden. Daarom een warm pleidooi om gebruik te maken van collectebonnen, de Appostel app of uw bijdrage te storten op de desbetreffende kerkelijke en […]

Dagwacht in De Groene of Willibrordkerk

Dagwacht op dinsdagochtend. De dag beginnen vanuit de stilte, met een gebed, een Bijbellezing en muziek. Een kaarsje branden voor wie je die dag speciaal in je gedachten is. Als je daarvoor nou eens in de Groene Kerk terecht kon… Op die plek en onder dat dak kwamen al eeuwenlang mensen samen, voor de kerkdiensten […]

Koffiekamer: de kunst van barmhartigheid

Dit keer komen we de tweede donderdag van de maand bij elkaar: 10 maart, inloop: 9.30 uur, aanvang: 10.00 uur. We bevinden ons dan in de veertigdagentijd waarin dit jaar de zeven werken van barmhartigheid centraal staan. Jeltje Hoogenkamp maakte voor een reisexpositie zeven schilderijen bij dit thema. In de maand maart hangen deze schilderijen […]

Hulp voor Samos van Diaconie PGO naar Steun ZWO

Door de reizen met gemeenteleden naar Patmos en Samos is het contact met de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos ontstaan. Van 2018 t/m 2020 waren er duizenden vluchtelingen op Samos. De kerk op Samos hielp vluchtelingen met stille hulp. Dat was spannend, omdat de mensen op Samos ook leden onder de economische crisis die in Griekenland […]

Noodhulp aan de Hoorn van Afrika

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de […]

Collecten zondag 20 februari

De eerste collecte is bestemd voor: Maatjes voor Aidswezen in Zambia. De diaconale dienst van vandaag is geheel gewijd aan dit tweejarige project van de PGO. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. De ouders zijn aan aids overleden en als ook de grootouders niet meer leven, staan deze aidswezen er alleen voor. Lokale […]

In memoriam Hendrik – Henk – Hortensius

In de nacht van dinsdag op woensdag 9 februari is overleden broeder Hendrik, Henk Hortensius in de leeftijd van 93 jaar. Henk was bijna 70 jaar getrouwd met zijn geliefde Marijke. Hij was haar tot op het laatst dankbaar voor alles wat zij voor hem en het gezin heeft betekend. Ze kregen samen 7 kinderen […]