Aankondiging uitvaartdienst dhr. Piet Overvliet

Afgelopen zondagmorgen 30 januari is vredig van ons heengegaan broeder Piet Overvliet in de leeftijd van 93 jaar.
Omdat de uitvaartdienst zaterdagmorgen zal plaatsvinden – voordat zondag in de dienst zijn overlijden zal worden afgekondigd en wij hem zullen gedenken – via deze weg de aankondiging. 
Zaterdagmorgen 5 februari zal in besloten kring om 10.30 uur in de Groene of Willibrordkerk de uitvaartdienst plaatsvinden.
U bent van harte uitgenodigd om de dienst live of op een later tijdstip te volgen via de livestream van kerkdienstgemist.nl.
Ds. Rian Veldman