Beste gemeenteleden in Oegstgeest

Met vreugde en verwachting heb ik op 2 februari het beroep als nieuwe predikant van de PGO aangenomen. De beroepingscommissie was veelzijdig samengesteld en de contacten met hen heb ik als positief en stimulerend ervaren. Gesprekken met collega-predikant Rian Veldman, de kerkenraad en kerkmusici geven vertrouwen voor de toekomstige samenwerking. Ik breng iets nieuws mee en dat is mijn speelse en ruimzinnige manier van predikant-zijn. Heel benieuwd ben ik naar wat ieder van jullie meebrengt aan geloof, vragen en talenten. Het lijkt me prachtig elkaar te leren kennen, jong en oud. Als intrededatum is gekozen voor zondag 8 mei. In de pastorie aan de Vestdijklaan hoop ik te gaan wonen met man Maurits en onze onmisbare kat Ollie. Iedereen hier zegt: ha, je gaat ‘terug naar Oegstgeest’. Maar voor mij is Oegstgeest nieuw en onbekend, mijn roots liggen in Friesland en mijn werkende en studerende leven speelde zich af in Amsterdam en een straal van 40 kilometer daaromheen. Voor nu voor u en voor jou een hartelijke groet en graag tot ziens!
Richtsje Abma