Collecten zondag 20 februari

De eerste collecte is bestemd voor:
Maatjes voor Aidswezen in Zambia.
De diaconale dienst van vandaag is geheel gewijd aan dit tweejarige project van de PGO.
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. De ouders zijn aan aids overleden en als ook de grootouders niet meer leven, staan deze aidswezen er alleen voor. Lokale kerkleiders ondersteunen en trainen deze gezinnen en de PGO ondersteunt dit project gedurende twee jaar financieel via Kerk in Actie, Kinderen in de Knel.
Tijdens de veertigdagentijd (start volgende maand) staan de zeven werken van Barmhartigheid centraal. Aandacht en hulp voor zieken en (de omgeving van) gestorvenen is een van deze werken van Barmhartigheid en wordt daarom tegelijk met dit collectedoel genoemd
Lees verder…

► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Aidswezen in Zambia.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending