Collecten zondag 6 februari

De diaconale collecte is bestemd voor: werelddiaconaatszondag Goed boeren in een lastig klimaat.
We collecteren voor boeren in Oeganda, die getroffen worden door klimaatverandering.
In het noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om boer of boerin te zijn.
De regen wordt er steeds meer onvoorspelbaar door de wereldwijde klimaatverandering.
Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten.
Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg.
Dan blijft er weinig te oogsten over.
De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijkse bestaan.

Tijdens de veertigdagentijd, die volgende maand begint, staan de Zeven Werken van Barmhartigheid centraal.
Aan deze zeven werken is door Paus Franciscus een achtste werk toegevoegd: voor de Aarde zorgen.
Deze collecte past daar goed bij.
► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Oeganda.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending