Dagwacht 1 februari 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag   GWK, 1 februari 2022

08.25 uur      Groene Kerk open
08.30 uur      Muziek: Lied 899
08.35 uur      Welkom door de voorganger van de dag

Openingsgebed
Schiftlezing: Psalm 9: 1 – 11 en 20 – 21
Gedachten bij de tekst

Psalm 9 begint vrolijk, met alle lof voor de naam van God.

Omdat God de vijanden van de dichter wegjaagt.
God komt op de dichter, maar heeft daarvoor de steden van de vijand weggevaagd. Het zijn ruïnes geworden.
Is dat geen uit de hand gelopen radicalisme, misschien wel extremisme?

Dit soort Bijbelteksten zijn lastig.
We noemen zo’n psalm een wraakpsalm.
Ik schrik vaak van zulke teksten, ik vind ze veel te hard.
Hoe kan ik ze begrijpen?

Ik moest aan boosheid denken.
Veel mensen zijn boos in onze tijd.
Boos, woedend, razend, getergd.
En de boosheid wordt geuit ook.
Op het werk, in de kerk, in de Tweede kamer, in de media, op internet.
En we snappen het wel; we begrijpen de boosheid over onrechtvaardige dingen.
Over machtsmisbruik of arrogantie.
Over lange procedures en mensen die gedupeerd zijn.
‘Schandalig!’ roepen we boos.
Het programma van Tim Hofman over The Voice of Holland komt uit een serie die ‘Boos’ heet. Daarin worden allerlei misstanden aan de kaak gesteld.

Wat doet psalm 9 met boosheid?
Wat leren we uit de Bijbel over omgaan met boosheid?
1. Dat je boos mag zijn, over onderdrukking van mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen, omdat ze geen geld, geen macht hebben.
2. Dat je niet zelf de vijand of zijn steden in puin gaat slaan; geen blinde wraak
3. Je gaat met je boosheid naar God. Hij is degene die rechtspreekt; de dichter vraagt God om op zijn rechterstoel te gaan zitten en recht te spreken en te doen.

Ook al zijn wij nog zo boos, wij nemen het recht niet in eigen hand.
God moet recht spreken, ook over ons en onze boosheid.
En dat gebeurt weer via mensen; God grijpt niet zomaar rechtstreeks in.
Hij heeft zijn geboden aan mensen gegeven.
En als wij rechtspreken dan moeten we proberen om te begrijpen wat volgens God ‘recht doen’ is.
Gelovige mensen beseffen dat God alle boosheid ziet en er altijd op uit is om recht te doen, aan alles en iedereen.
Wie denkt dat hij onmenselijke dingen mag doen moet eraan herinnerd worden dat hij mens is en geen God.
Niet wij met onze boosheid mogen wraaknemen.
God zal wraak nemen door recht te doen.

Laat het ons helpen om een beetje luchtiger, en vooral eerlijk met onze boosheid om te gaan.
Daar worden we, met de dichter van Psalm 9, ook vrolijker van.

Stilte

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Koraalbewerking van ‘Was mein Gott will…’, J.S.Bach