Dagwacht 15 februari 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag
GWK, 15 februari 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied 207
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag: Marga Hoogenkamp

Openingsgebed
‘Goede morgen’ klinkt zo eenvoudig, God.
Maar het hangt van zoveel dingen af of de morgen goed kan zijn.
Van de nachtrust of de onrust van de nacht.
Van de dag die voor ons ligt, die al zo zwaar belast kan zijn door wat gisteren was of morgen kan komen.
Daarom zoeken wij uw nabijheid God, op de drempel van deze dag.
De dag is ‘vanzelf’ begonnen, maar wij willen hem zien als een dag die wij ontvangen uit uw hand.
Als het licht dat over ons opgaat het licht van uw ogen is, help ons dan om naar deze dag te kijken met ogen die iets van U geleerd hebben.
Geef ons oog voor uw aanwezigheid, en voor elkaar.
En geef ons oog voor onszelf, als mensen die door u gezien zijn.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Schiftlezing: Lucas 7 : 1 – 10

Gedachten bij de tekst
Lucas 7: 1 – 10 is een verhaal vol ’onwaarschijnlijkheden’.
Een Romeinse Centurion die zich druk maakt over een zieke slaaf: bijzonder!
Joden in Jezus’ tijd dachten niet zo positief over officieren van de bezettende macht.
Dan blijkt die Centurion op enkele Joodse leiders een beroep te kunnen doen, ter wille van zijn slaaf.
Hij vraagt dus Joodse leiders om naar Jezus te gaan; hij had over Hem gehoord.
En ze gaan nog ook!
Naar die rabbi met wie ze ook problemen hebben.
De Joodse leiders ‘dringen aan’ bij Jezus.
Deze Centurion verdient het, zeggen ze, hij is ons volk goed gezind en heeft zelfs een synagoge laten bouwen!
Jezus gaat met de Joodse leiders op weg naar het huis van een romeinse Centurion om iets voor diens slaaf te doen!
Dat klinkt toch allemaal een beetje als de wereld op zijn kop!
De Centurion heeft nog meer vrienden…
Die brengen een bijzondere boodschap over, namelijk over hoe deze Centurion over zichzelf denkt.
De Centurion blijkt zich bewust van zijn positie, hij blijft commandant, maar blijft ‘bescheiden’.
Of is hij een goeie diplomaat.
Of gewoon slim, uitgekookt, kan hij dingen ritselen, bang voor een slechte naam?
Of laat hij stiekem even merken dat hij macht heeft?

En dan zegt Jezus ook nog over hem dat Hij in Israël nog nergens zo’n groot geloof heeft gevonden als bij deze Romein!

Is dat omdat zelfs iemand die gewend is om te commanderen hulp durft te vragen aan een nog onbekende rabbi van het volk dat hij bezet houdt, namelijk Jezus?

Of leren we van Jezus om door alle buitenkanten en vooroordelen heen te kijken omdat hij een slaaf wil helpen die niet anders gewend is dan om gecommandeerd te worden?

Zou vandaag voor ons een dag kunnen zijn om ons te oefenen in het kijken naar andere mensen met een ’frisse’ of open blik?
Om vooroordelen even aan de kant te schuiven.
Bedenken dat iemand anders ook een gelovige kan zijn.
Mooie oefeningen zijn dat!

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Trouwe God, al de kaarsjes die hier branden hebben hun eigen verhaal.
Er horen namen en mensen met hun omstandigheden bij.
Zorgen en vreugde, verdriet of dankbaarheid.
Wij geloven dat u ons kent, met alle verhalen die bij ons horen.
En dat U de mensen bij wie wij betrokken zijn kent, ook allemaal met hun verhalen.
Wilt u door alle buitenkanten heen kijken en zien wie wij ten diepste zijn, mens van U.
Als ogen troebel zijn geworden en harten vervuld van wrok of haat, als mensen de spanningen in het leven zo op hebben laten lopen dat de vrede bedreigd wordt dan bidden wij om de kracht van uw Heilige Geest.
Om te blijven geloven dat geweld en onrecht niet het laatste woord hebben.
Maak ons vertrouwen in U sterk.
En maak ons sterk in het leren vertrouwen, al lijkt dat soms tegen beter weten in.

U leest wat in ons hart en onze gedachten is… (stil gebed).

Zo bidden wij met Jezus Christus, onze Heer:

Onze Vader…

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: Dieneke van Os kan een mooie instrumentele weergave van de melodie van lied 207 zoeken.