Dagwacht 8 februari 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag    GWK, 8 februari 2022

08.25 uur      Groene Kerk open
08.30 uur      Muziek: Lied 146c vers 1 , 3 , 6
08.35 uur      Welkom door de voorganger van de dag

Openingsgebed

Schiftlezing: Lucas 5 : 12 – 16

Gedachten bij de tekst
Het afgelopen weekend verscheen er een nieuw boek van Joris Luyendijk.
Het heet: De zeven vinkjes.
Als je man bent, wit en heteroseksueel, minstens 1 in Nederland geboren ouder hebt en een hoger opgeleide of welgestelde ouder en dan zelf VWO hebt gedaan en een universiteit hebt bezocht, dan kun je de zeven vinkjes zetten en tel je mee.
Dan heb je de beste kans op een goede positie.
Of op toegang tot de macht.

Joris Luyendijk kreeg al pittige kritiek.
Zijn boek kreeg bij verschijning al veel aandacht terwijl anderen, die dezelfde dingen al veel langer zeggen, nauwelijks gehoord lijken te worden. Hoe zou dat komen?
Omdat Joris de zeven vinkjes achter zijn naam heeft, staan de kranten vol over zijn boek.

De man uit het verhaal van Lucas 5 mist een paar vinkjes.
Hij heeft huidvraat, een besmettelijke huidziekte en leeft daarom in isolement.
Niet 40 dagen quarantaine, maar zijn hele leven.

Jezus kijkt niet naar de vinkjes maar ziet een mens die hulp vraagt.
Hij steekt zijn hand uit en raakt hem aan.
Alle regels overtreden!

Wordt Jezus daarmee een gevaar voor de gezondheid van de mensen in zijn omgeving?
Nee, want hij ziet wat er aan de hand is.
En zegt; ik wil dat je rein wordt.
Dat je niet meer besmettelijk bent.
Jezus geeft hem wat hij nodig heeft om weer onder de mensen te kunnen komen.

Het eerste wat deze man daarna moet doen is: zich aan de priester laten zien en een offer brengen.
Dat waren de regels, om te laten zien dat je je weer veilig in de samenleving kon bewegen.
Wij zouden zeggen een soort QR-code toen die nog die betekenis had van: laten zien dat je geen risico voor de samenleving wilt zijn.

Mooi dat de priester van toen die rol had: mensen weer in de samenleving opnemen.
Vinkjes zetten.
En ook al heb je er geen 7, je hoort er wel bij, met alle rechten en plichten van dien.
Jezus vindt die rol van de geloofsgemeenschap in zijn dagen blijkbaar belangrijk genoeg om er de aandacht op te vestigen.
Zien wij, ziet de kerk in onze tijd, dat ook als onze (christelijke) rol: elkaar van vinkjes voorzien om te bouwen aan een samenleving van mensen met rechten en plichten die elkaar niet buitensluiten en zorg willen dragen elkaars veiligheid?

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Psalm 146