Dagwacht op dinsdag blijft!

Vanaf advent hebben we geëxperimenteerd met nóg een manier om als kerk meer open te zijn. Elke dinsdagmorgen was er, met een lockdown-onderbreking, om 8.30 uur een kort ochtendgebed in de Groene Kerk. Vanuit de stilte, met een gebed, een Bijbellezing en muziek, begonnen we de dag met hart en ziel. Tot nu toe zijn er iedere keer meer dan 10 mensen. De sfeer en de inhoud doen de deelnemers goed. Na afloop is er een kop koffie in de hal van Willibrords Erf. Omdat het ochtendgebed voorziet in een behoefte gaan we er na de proefperiode ‘gewoon’ mee door. Voortaan dus elke dinsdag van harte welkom!
Dieneke van Os en Aart Verburg