Hulp voor Samos van Diaconie PGO naar Steun ZWO

Door de reizen met gemeenteleden naar Patmos en Samos is het contact met de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos ontstaan. Van 2018 t/m 2020 waren er duizenden vluchtelingen op Samos. De kerk op Samos hielp vluchtelingen met stille hulp. Dat was spannend, omdat de mensen op Samos ook leden onder de economische crisis die in Griekenland heerste. Inmiddels zijn daar de gevolgen van de coronacrisis voor het toerisme op Samos bij gekomen. De vluchtelingenstroom volgt inmiddels een andere route (via Lesbos en via het vaste land). De diaconale hulp is nu vooral gericht op mensen met een heel laag inkomen, die voor medische zorg of voor scholing van het eiland naar het vasteland moeten. De afgelopen jaren hebben we vanuit de PGO via de Taakgroep Diaconie het diaconale en vluchtelingenwerk van de kerk op Samos met meer dan € 20.000 kunnen steunen. Op verzoek van de Taakgroep Diaconie hebben we het Patmos-Samos Fonds (PSF) nu ondergebracht bij Stichting Steun-ZWO. Steun-ZWO is voortgekomen uit het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en heeft als doel kleinere fondsen en projecten te beheren. Steun ZWO heeft een ANBI-status. Uw giften kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: NL21 ABNA 0466 5930 74 t.n.v. Stichting Steun ZWO, Patmos-Samos Fonds. Giften voor het PSF zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Binnenkort komt de informatie over het PSF ook op de website van Steun-ZWO

Ondertussen maken we plannen voor een volgende reis naar Patmos. Voor info kunt u mailen naar Dieneke van Os.

Aart Verburg