In memoriam Adriana Johanna Schwencke – Assies

Wij gedenken…..

31 januari is Adriana Johanna Schwencke – Assies op 91 jarige leeftijd overleden in Zorgvilla Oranje Park aan de Prins Hendriklaan in Oegstgeest.
Ze was weduwe van Gerard Schwencke.
Adrie was een lieve, betrokken en sterke moeder en oma.
Adrie was lid van de PGO en de laatste 10 jaar is zij ook lid geweest van de VVP tot de opheffing.
Daarna kwam Adrie weer terug bij de PGO waar ze nog een tijd samen met Rineke de kerkdiensten bezocht.
Adrie is geboren in Den Haag, opgegroeid in Voorburg en daar ook kerkelijk actief geweest, met name als leiding van de zondagsschool volgens de Westhill-methode.
Daar kwam ze Gerard tegen.
Toen de jongste dochter naar school ging startte ze een studie tot arbeidstherapeut en is als zodanig werkzaam geweest bij de Bavo in Noordwijk en later als vrijwilliger bij het Inloophuis Psychiatrie in Leiden.
Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in de Hervormde Kerk in Oegstgeest zoals huisbezoeken, administratief werk op het kerkelijk bureau en archiefwerk samen met haar man.
Adrie heeft 4 kinderen gekregen Hans, Rineke, Mattanja en Margreet. Haar zoon Hans is overleden in 2015 en  haar man Gerard in 2018.
De laatste jaren in de Zorgvilla zijn voor haar geen gemakkelijke jaren geweest vanwege  het gemis van Gerard en Hans en haar geestelijke en lichamelijke achteruitgang.
De afscheidsdienst vond plaats in besloten kring op maandag 7 februari in de Groene of Willibrordkerk in Oegstgeest.
De dienst werd geleid worden door Gerrie Kooijman, pastoraal werker van de voormalige VVP.
Aansluitend is Adrie begraven bij Gerard en haar zoon Hans op de begraafplaats achter de kerk.

Gerrie Kooijman