In memoriam Hendrik – Henk – Hortensius

In de nacht van dinsdag op woensdag 9 februari is overleden broeder Hendrik, Henk Hortensius in de leeftijd van 93 jaar. Henk was bijna 70 jaar getrouwd met zijn geliefde Marijke. Hij was haar tot op het laatst dankbaar voor alles wat zij voor hem en het gezin heeft betekend. Ze kregen samen 7 kinderen en vele klein- en achterkleinkinderen.
Henk was een lieve en beminnelijke man, vader, opa en overgrootvader.
Vriendelijk, betrokken, met een brede belangstelling.
Tijdens zijn HBS-B opleiding had hij het plan om waterbouwkunde te gaan studeren, maar voelde zich uiteindelijk geroepen om predikant te worden, dienstbaar aan kerk en wereld. Aan het einde van zijn loopbaan als predikant kreeg hij te horen dat hij een echte bruggenbouwer was geweest, dat vond hij een bijzonder mooi compliment, waarin beide roepingen samen kwamen.
Hij was 38 jaar predikant, waarvan 5 jaar in Engwierum, 6 jaar in Ommen, 6 jaar in Harderwijk en de laatste 20 jaar in de Merenwijk waar hij als oecumenisch pionierend predikant werkzaam was. Na zijn emeritaat gingen Henk en Marijke in Oegstgeest wonen en raakten zij hier kerkelijk betrokken. Henk werd onder meer ouderling.
Muziek speelde in zijn leven een grote rol en tot op het laatst, ook in Overrhyn, bleef hij pianospelen. Een dierbaar lied was voor hen beide het lied
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’. Deze tekst stond bovenaan de rouwkaart en zongen we als openingslied tijdens de besloten dankdienst voor zijn leven in de Groene of Willibrordkerk. Er werden dierbare herinneringen gedeeld door de verschillende generaties en we verbonden zijn leven met drie zaligsprekingen uit Psalm 84.
Aansluitend is broeder Henk Hortensius begraven bij het Groene Kerkje.

ds. Rian Veldman