Tussenstand en herinnering Actie Kerkbalans 2022

Zo’n 450 gemeenteleden hebben inmiddels een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage aan onze gemeente. De opbrengst tot nu toe bedraagt 187.500 euro. Daarvoor uiteraard hartelijk dank! 
Helaas is het toegezegde bedrag een stuk lager dan waar we op hoopten. Van een aantal trouwe gevers hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen. Afgelopen week hebben we daarom een (digitale) herinnering gestuurd, met het vriendelijke verzoek om alsnog een toezegging door te geven. Geeft u toch de voorkeur aan een papieren versie? Stuur een berichtje naar email of bel 0611397240 en wij zorgen dat u alsnog een formulier in de bus krijgt. Het ingevulde formulier kan zonder kosten met de antwoord-envelop worden teruggestuurd naar het Kerkelijk Bureau.  
Mocht u er simpelweg nog niet aan toegekomen zijn, dan het vriendelijke verzoek hier nog even tijd voor vrij te maken. Ook uw bijdrage is belangrijk voor onze gemeente! 
Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans PGO