Vacature Penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending

Taakgroep Diaconaat en Zending

Onze Taakgroep is dringend op zoek naar een PENNINGMEESTER

Wat doen we?
Delen, dienen, doen is ons motto. In de PGO draagt de Taakgroep Diaconaat en Zending zorg voor hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden.
Binnen en buiten onze gemeente; zowel in Nederland (binnenlands diaconaat) als elders in de wereld (werelddiaconaat en zending).

Wat verwachten we?
Een van de belangrijkste taken is dat de collectes, de giften en de bijdragen aan de diverse projecten op de juiste plek komen.
Jaarlijks wordt een jaarrekening en een begroting opgemaakt via het financieel programma FRIS van de Protestantse Kerk Nederland.
De penningmeester dient boekhoudkundige vaardigheden te hebben en kan financieel overzicht houden.

Wat kun je van ons verwachten?
Samenwerken met een gezellige taakgroep, die actief wil bijdragen aan de gestelde diaconale doelen.

Geïnteresseerd?
In principe is de penningmeester ook diaken/ambtsdrager, maar we zouden ons kunnen voorstellen dat iemand ook alleen de administratieve taak op zich zou willen nemen.

Neem voor meer informatie contact op met Lex Huisman
Stuur Email of bel 0622055964

Bericht vervalt op 2 februari 2023