Veel dank!

‘Het zit er op!’, zeg ik met weemoed én dankbaarheid. Vijftien maanden was ik interim-predikant van de PGO, sectie zuidoost, met een bijzondere opdracht voor het pastoraat onder de 80+ers. Ook was ik eens per maand voorganger in de erediensten. Het was een halftijds taak die ik ten volle heb benut én genoten. Tijdens de […]

Voorlopige resultaten Actie Kerkbalans 2022

Zoals gebruikelijk hebben we begin dit jaar alle gemeenteleden om een bijdrage voor onze gemeente gevraagd in het kader van Actie Kerkbalans. Inmiddels hebben iets meer dan 560 leden een bedrag toegezegd, samen goed voor 210.561 euro. We danken u hartelijk voor uw bijdrage! Het aantal gemeenteleden dat heeft aangegeven een bijdrage te zullen doen […]

Save the date: Running Dinner 21 mei

Indien de maatregelen het toelaten, staat het Running Dinner weer op het programma. Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 21 mei vanaf 17.30 uur alvast in uw agenda. Meer informatie volgt na 17 april of kijk alvast op hier Voorbereidingsgroep Running Dinner

Kinderen 4-12 jaar: palmpaasstok maken

Op 10 april, Palmzondag kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar zowel ’s morgens tijdens de viering in de GK als ’s middags (14.00-15.30 uur) in de RBK een palmpaasstok maken. Natuurlijk zal dan ook het bijbehorende Bijbelverhaal worden verteld en de symboliek van de versiering worden uitgelegd. Heb je zin om te komen? Geef […]

Belangrijk bericht over de crèche tijdens de dienst

Tot de zomervakantie zal er tijdens onze zondagse viering alleen nog opvang voor de allerkleinsten worden aangeboden tijdens de volgende diensten: 17 april (eerste paasdag), 8 mei (de intrededienst van ds. Richtsje Abma) en 5 juni (eerste pinksterdag). Nader bericht over de situatie na de zomervakantie volgt later. Paola Rus-Lepelaar

Collecten zondag 3 april

Met het thema Alles komt goed?! staat de veertigdagentijd in het teken van de toekomst waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze […]

Dagwacht 29 maart 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag                       GWK, 29 maart 2022 08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 835 Jezus, ga ons voor,deze wereld door en U volgend op Uw schreden,gaan wij moedig met U mede.Leid ons aan Uw hand,naar het vaderland. Valt de weg ons lang,zijn wij klein en […]

Afscheid als voorzitter en ambtsdrager

In de kerkenraadsvergadering van 6 maart jl. heb ik meegedeeld dat ik, na vier bijzondere en intensieve jaren, ga stoppen als voorzitter en als ambtsdrager in onze gemeente. Een lastig besluit dat ik tegelijk met volle overtuiging heb genomen. Om een goede overdracht mogelijk te maken, heb ik aangegeven tot de zomervakantie door te willen […]

Hulpvraag COA

Onderstaande hulpvraag komt nu via het COA en de Werkgroep Vluchtelingen bij het Diaconaal Platform binnen: Oproep van de interkerkelijke werkgroep statushouders De interkerkelijke werkgroep statushouders zet zich in om bewoners van de COA-locatie in Oegstgeest te verwelkomen en ontmoeten in Oegstgeest. Gezocht: meerdere vrijwilligers voor jeugd- of jongerenactiviteiten voor kinderen op de COA-locatie Oegstgeest. […]

Opvang en hulp aan vluchtelingen

Bericht van de Taakgroep Diaconaat en Zending Wij zijn als kerkelijke gemeente graag bereid om te helpen met de opvang van vluchtelingen in ons dorp. Het gaat hierbij zowel om de statushouders op de COA-locatie in het Hoefijzergebouw, als om de Oekraïense vluchtelingen. Om de opvang van deze grote groepen mensen goed te laten verlopen, […]