Afscheid als voorzitter en ambtsdrager

In de kerkenraadsvergadering van 6 maart jl. heb ik meegedeeld dat ik, na vier bijzondere en intensieve jaren, ga stoppen als voorzitter en als ambtsdrager in onze gemeente. Een lastig besluit dat ik tegelijk met volle overtuiging heb genomen.
Om een goede overdracht mogelijk te maken, heb ik aangegeven tot de zomervakantie door te willen gaan.
De komende periode gaan het breed moderamen en de kerkenraad het profiel opstellen voor de nieuwe voorzitter. Mocht u ideeën hiervoor hebben, dan zijn die van harte welkom. U kunt ze sturen aan onze scriba: Email.
Voor dit moment kijk ik graag vooruit en hoop u de komende periode weer te mogen ontmoeten en te blijven samenwerken in onze bezielde geloofsgemeenschap.
Marien den Boer, voorzitter kerkenraad