Bedankje Paasgroetenactie 2022

Dankzij uw hulp zijn er in totaal 210 paasgroetenkaarten verstuurd naar de Protestantse Kerk in Nederland. Deze verdeelt de kaarten onder gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Naast de dubbele kaarten voor gedetineerden in Nederland, geschreven door u, zijn er door de diakenen enkele kaarten geschreven voor gevangenen in het buitenland. Ook hebben de diakenen Engelstalige groeten geschreven voor gevangenen in Nederland, die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dankzij ieders inzet zijn er met Pasen 210 gedetineerden die een liefdevolle groet ontvangen. Enorm veel dank hiervoor!
Taakgroep Diaconaat & Zending