Belangrijk bericht over de crèche tijdens de dienst

Tot de zomervakantie zal er tijdens onze zondagse viering alleen nog opvang voor de allerkleinsten worden aangeboden tijdens de volgende diensten:
17 april (eerste paasdag),
8 mei (de intrededienst van ds. Richtsje Abma) en
5 juni (eerste pinksterdag)
.
Nader bericht over de situatie na de zomervakantie volgt later.
Paola Rus-Lepelaar