Bloemengroet met Palmpasen

Het is een goede traditie in onze kerk, dat met Palmpasen tulpen en narcissen worden gebracht naar gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, een bloemetje nodig hebben. Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan op de zaterdag vóór Palmzondag. Mede dankzij veel enthousiaste vrijwilligers was dit een groot succes.
Ook dit jaar willen we u vragen gemeenteleden blij te maken met een bos tulpen en deze samen met het tijdschrift Open Deur weg te brengen. U kunt op zaterdag 9 april van 11.00 tot 12.30 uur de bloemen met kaartje en tijdschrift ophalen op het kerkplein van de Regenboogkerk.
Wilt u meedoen? Dan graag opgeven bij Else Buné-Haverman vóór 5 april. Dit kan per Email of bel Else op 071‑517 22 49.
Alvast veel dank!
De Palmpasenwerkgroep, Else Buné, Emmy Bruins, Gerry Jansen, Marianne Noordijk