Collecten zondag 13 maart

Met het thema Alles komt goed?! staat de veertigdagentijd in het teken van de toekomst waarvan we geloven dat die goed is.
Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden.
In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.
De eerste collecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat: kerkzijn, doe je met elkaar.
Dit is de tweede zondag in de veertigdagentijd.
Deze weken staan de zeven werken van barmhartigheid centraal.
Elk collecteproject in de veertigdagentijd past bij een van die zeven werken.
Vandaag: de zieken bezoeken. Jezus roept ons op de zieken te bezoeken.
Daarmee geeft Hij ons opdracht om te zien naar elkaar en mensen die eenzaam of ziek zijn niet te vergeten.
De kerk heeft daarin een belangrijke taak, ook in Nederland.
Ook in ons land zijn er veel mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen of een klein sociaal netwerk hebben.
Kerk in Actie steunt initiatieven van kerken door het hele land, die mensen samenbrengen die elkaar tot steun kunnen zijn. 
► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. binnenlands diaconaat.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending