Collecten zondag 20 maart

Met het thema Alles komt goed?! Staat de veertigdagentijd in het teken van de toekomst waarvan we geloven dat die goed is.
Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden.
In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.
De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat:
Indonesië, een betere toekomst voor straatkinderen.
Dit is de derde zondag in de veertigdagentijd. Deze weken staan de zeven werken van barmhartigheid centraal.
Elk collecteproject in de veertigdagentijd past bij een van die zeven werken.
Vandaag: de naakten kleden.
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat.
De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Een van hun taken is te voorkomen dat kinderen op straat belanden.
Daarom ondersteunen zij ouders om financieel zelfredzaam te worden, zodat zij hun kinderen kunnen voeden, kleden en naar school laten gaan.
Door lockdowns tijdens de coronapandemie verloren veel ouders hun inkomen en nam het aantal straatkinderen toe.
► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. werelddiaconaat, Indonesië.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending