Collecten zondag 27 maart

Met het thema Alles komt goed?! staat de veertigdagentijd in het teken van de toekomst waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.
De eerste collecte is bestemd voor het missionair werk: jong en oud thuis in de kliederkerk.
Dit is de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze weken staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Elk collecteproject in de veertigdagentijd past bij een van die zeven werken. Vandaag: de vreemdelingen herbergen.
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren, eten en in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Iedereen is welkom, ook als je vervreemd bent van kerk en geloof. Door de laagdrempelige en toegankelijke samenkomsten voelt het hele gezin zich thuis. Mensen van alle generaties vinden voor het eerst of opnieuw onderdak in de kerk.
► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. missionair werk: kliederkerk.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App of via de collectebus..
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de AppostelApp of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending