Collecten zondag 3 april

Met het thema Alles komt goed?! staat de veertigdagentijd in het teken van de toekomst waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.

De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat: Moldavië, kinderen en ouderen worden gezien. Dit is de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze weken staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Elk collecteproject in de veertigdagentijd past bij een van die zeven werken.
Vandaag: de dorstigen drinken geven.
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht, die ze nodig hebben. In de opvangcentra van Bethania krijgen ze dat wel.
Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen er terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen, zoals een douche.

► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. werelddiaconaat: Moldavië.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending