Collecten zondag 6 maart

Met het thema Alles komt goed?! staat de veertigdagentijd in het teken van de toekomst waarvan we geloven dat die goed is.
Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden.
In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.
De eerste collecte is bestemd voor:
Zending: Rwanda, met zusters werken aan gezond eten.
Dit is de eerste zondag in de veertigdagentijd. De komende weken staan de zeven werken van barmhartigheid centraal.
Elk collecteproject in de veertigdagentijd past bij een van die zeven werken.
Vandaag: de hongerigen eten geven.
Je zult maar weinig opleiding hebben genoten en moeten leven van wat je verbouwt op een klein stuk grond.
Als ouder is het dan elke dag hard ploeteren om je gezin te kunnen voeden.
Honger ligt voortdurend op de loer. De Rwandese diaconessen leren de hongerigen zichzelf te voeden.
Boeren en boerinnen zien hoe ze veeteelt en landbouw anders kunnen aanpakken en gaan beter samenwerken.
Zo wordt de spiraal van armoede en honger doorbroken.

► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Stichting Op de Hoogte.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending