Dagwacht 1 maart 2022 GWK

Muziek: Kyrie Lied 299

Welkom en inleiding

Goede morgen allemaal

Mijn naam is Tjeerd Heslinga

ik ben lid van de GKv (de Rehobothkerk)

en ben namens die kerk lid van de Raad van Kerken in Oegstgeest

Ik ben ook een warm voorstander van dit initiatief, van de Dagwacht

van dit morgengebed

ora et labora, bid en werk is goede christelijke uitspraak

er gaat een zegen vanuit als je de dag samen begint met God

(Goed om samen de dag te beginnen met God)

Toen Aart Verburg mij vroeg om deze dagwacht van hem over te nemen vanwege zijn vakantie, heb ik niet geaarzeld om ja te zeggen

Wij zijn vandaag en vanaf donderdag allen sterk bezig met de dreigende situatie in de wereld vanwege de oorlog in Oekraïne en houden ons hart vast, wat zal er gebeuren

 Kyrie eleison, Heer, ontferm u

Christe eleison, Christus, ontferm u

hoorden we zojuist

de nood van de wereld en met name de nood van het Oekraïense volk mogen wij aan de Here voorleggen

we mogen die nood ook uitzingen

Uit diepten van ellende

roep ik tot U, o Heer

ik stel daarom voor om samen twee verzen te zingen uit Psalm 130, vers 1 en 2

(Samen)zingen: Psalm 130, vers 3 en 4

In vers 4 staat

Gij al Gods bondgenoten,

zie naar zijn toekomst uit!

Gods toekomst

Wij kunnen ons afvragen: is er nog wel toekomst

Twee jaar lang hebben we angstig geleefd in de corona-crisis

en op het moment dat deze crisis geluwd is, breekt er een nieuwe wereldbedreigende crisis uit vanwege de brute russische inval in Oekraïne, ongehoord.

Ik geloof in Gods toekomst.

Die toekomst komt aan de orde in het bijbelgedeelte dat ik met u wil lezen.

Het is de proloog van het Johannes evangelie, waarin Gods licht komt in onze duisternis.

Schriftlezing: Johannes 1: 1-18

Korte meditatie

Een hele rijke en ook wel mysterieuze tekst, waar veel over te zeggen valt.

Ik zal mij beperken tot twee punten.

Uit dit schriftgedeelte twee punten die hoop kunnen geven in onze moeilijke situatie.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Vers 4

Wat bemoedigend, dat hoe donker en uitzichtloos de situatie ook is, uiteindelijk het licht zal overwinnen.

Toegepast op de actualiteit. Ook al is de strijd hard in Oekraïne, we mogen geloven dat uiteindelijk het recht zegeviert en er vrede zal komen.

God, die een God is van vrede en gerechtigheid, is ook de strijd aangegaan met de duisternis en het kwaad. Dat zie je in deze tekst.

God spreekt zijn Woord. Hij zendt zijn Zoon Jezus Christus. Heel concreet gaat Jezus in zijn leven de strijd aan tegen het kwaad. Zijn leven eindigt met zijn lijden en zijn sterven aan het kruis. Maar zijn leven eindigt daar niet mee. Hij heeft het kwaad overwonnen en staat op in heerlijkheid. Hij realiseert een vernieuwd leven, waar wij als kinderen van God deel aan mogen hebben.

Morgen begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag. We gedenken dan zijn lijden, sterven en opstanding. Maar dit keer gaan onze gedachten ook sterk uit naar het volk van Oekraïne en de bedreigde vrede in de wereld.

 Er zal nu een korte tijd stilte zijn.

Als de muziek gaat spelen, is er gelegenheid om een kaarsje te branden.

Het is het lied:

 Als alles duister is,/ontsteek dan een lichtend vuur / dat nooit meer dooft,/ een vuur dat nooit meer dooft   

van Huub Oosterhuis

Stilte

Aansteken kaarsjes

Tijdens Aansteken kaarsjes deze muziek:

Als alles duister is,/ontsteek dan een lichtend vuur / dat nooit meer dooft,/ een vuur dat nooit meer dooft   

van Huub Oosterhuis