Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 15 maart 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied 569
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Openingsgebed

Schiftlezing: Johannes 13: 1-15
Jezus wast de voeten van de leerlingen
1Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. 3Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. 6Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ 9‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.
12Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. 14Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Gedachten bij de tekst
Jezus geeft zijn discipelen, en ons, Jezus’ volgelingen, een voorbeeld.
Om na te doen.
Letterlijk voeten wassen, voorafgaand aan ‘samen uit eten’ zoals in Jezus’ tijd, hoeft niet meer.
Wat dan wel?

Voeten wassen is een klein gebaar, een simpele handeling.
Maar Jezus maakt het wel belangrijk.
In zulke ‘gewone’ dingen blijkt of je bij Mij hoort, zegt hij.

Als het zo belangrijk is, dan wil Petrus het simpele gebaar groter maken.
Dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en mijn hoofd.
Als dat kleine gebaar zo gewichtig is, maak het dan groot!

Jezus doet juist het omgekeerde.
Jezus’ weet dat zijn tijd gekomen is, dat hem alle macht gegeven is en tegelijk dat hij verraden is en zal sterven.
Dat hij terug zal keren naar zijn Vader.
De grote climax van zijn leven is aanstaande.

En dan doet hij iets simpels.
Als om te zeggen: juist in het licht van de grote, nauwelijks te bevatten dingen, blijkt uit het kleine gebaar dat je mijn weg wilt gaan.

Wij leven ook in zo’n tijd van dreigende climaxen.
Wat gebeurt er allemaal en wat staat er nog te gebeuren?
Met alle grote woorden die we gebruiken vertillen we ons bijna aan het door mensen veroorzaakte geweld en het leed als gevolg daarvan.

Waar het grote gebeuren ons verlamt, blijkt uit kleine, simpele gebaren ons verzet tegen verraad, het overeind houden van recht tegenover oorlog en oorlogspropaganda.
Uit ‘gewone’ daden van liefde blijkt het vertrouwen in het menselijk tegoed tegen alle onmenselijkheid in.
Als het ons allemaal te groot dreigt te worden, blijven de gebaren van liefde.
Klein misschien, en simpel.
Maar goed voorbeeld doet goed volgen.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: Gebed voor Oekraïne: