Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 22 februari 2022

08.25 uur Groene Kerk open

08.30 uur Muziek: Lied 207

08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag: Marga Hoogenkamp

Openingsgebed

Schiftlezing: Lucas 7 : 1 – 10  

Gedachten bij de tekst

Lucas 7: 1 – 10 is een verhaal vol ’onwaarschijnlijkheden’. 
Een Romeinse Centurion die zich druk maakt over een zieke slaaf: bijzonder!

Joden in Jezus’ tijd dachten niet zo positief over officieren van de bezettende macht.
Dan blijkt die Centurion op enkele Joodse leiders een beroep te kunnen doen, ter wille van zijn slaaf.
Hij vraagt dus Joodse leiders om naar Jezus te gaan; hij had over Hem gehoord.

En ze gaan nog ook!

Naar die rabbi met wie ze ook problemen hebben.
De Joodse leiders ‘dringen aan’ bij Jezus.
Deze Centurion verdient het, zeggen ze, hij is ons volk goed gezind en heeft zelfs een synagoge laten bouwen!
Jezus gaat met de Joodse leiders op weg naar het huis van een romeinse Centurion om iets voor diens slaaf te doen!
Dat klinkt toch allemaal een beetje als de wereld op zijn kop!
De Centurion heeft nog meer vrienden…
Die brengen een bijzondere boodschap over, namelijk over hoe deze Centurion over zichzelf denkt.
De Centurion blijkt zich bewust van zijn positie, hij blijft commandant, maar blijft ‘bescheiden’.

Of is hij een goeie diplomaat.

Of gewoon slim, uitgekookt, kan hij dingen ritselen, bang voor een slechte naam?

Of laat hij stiekem even merken dat hij macht heeft?


En dan zegt Jezus ook nog over hem dat Hij in Israël nog nergens zo’n groot geloof heeft gevonden als bij deze Romein!

Is dat omdat zelfs iemand die gewend is om te commanderen hulp durft te vragen aan een nog onbekende rabbi van het volk dat hij bezet houdt, namelijk Jezus?

Of leren we van Jezus om door alle buitenkanten en vooroordelen heen te kijken omdat hij een slaaf wil helpen die niet anders gewend is dan om gecommandeerd te worden?

Zou vandaag voor ons een dag kunnen zijn om ons te oefenen in het kijken naar andere mensen met een ’frisse’ of open blik?

Om vooroordelen even aan de kant te schuiven.

Bedenken dat iemand anders ook een gelovige kan zijn.

Mooie oefeningen zijn dat!
 

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Dieneke van Os kan een mooie instrumentele weergave van de melodie van lied 207 zoeken.