Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 22 maart 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Lied 125
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Openingsgebed

Schiftlezing: Psalm 125

1Een pelgrimslied.
Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,
die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
2Zoals de bergen Jeruzalem omringen,
zo omringt de HEER zijn volk
van nu tot in eeuwigheid.

3De scepter van het kwaad zal niet rusten
op het land van de rechtvaardigen
en de rechtvaardigen zullen het onrecht
de hand niet reiken.

4Wees goed voor wie goed is, HEER,
voor de oprechte van hart.
5Maar wie een dwaalweg gaat –
HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.

Vrede over Israël!

Gedachten bij de tekst
Was het maar waar…
Dat mijn vertrouwen op God mij zo rotsvast doet staan als de berg Sion.
Dat ik kon vertrouwen op Gods bescherming van de stad Jeruzalem, van andere steden waar mensen wonen zoals Marioepol, Charkov en Kiev.
En dat wie kwaad in de zin hebben hun scepter, hun macht niet aan rechtvaardigen op kunnen leggen.
En dat rechtvaardigen geen onrecht doen.
Ik zou het heel graag willen geloven maar…

Voorlopig zwaait er iemand met zijn scepter en richt gruwelijke schade aan, offert mensenlevens.
En voorlopig moeten wie het goede willen zich ook van kwade middelen bedienen, militaire en economische wapens; beiden maken ze veel kapot.

Maar de psalm gaat over Jeruzalem, over Israël.
Ja, en dan nog: Jeruzalem is nog steeds een betwistte stad.
En het Joodse volk is één van de meest vervolgde volken ooit.
De president van Oekraïne heeft de staat Israël (dat is anders dan het Joodse volk, dat weet ik) om wapens gevraagd omdat Israël de meest geavanceerde wapensystemen heeft.
Om zich mee te verdedigen maar Israël schuwt eventueel de aanval ook niet en is niet van onrecht vrij.

Een psalm, een pelgrimslied, is dan ook geen commentaar bij de geschiedenis.
Een psalm is een persoonlijk getuigenis van hoe iemand door het leven probeert te gaan.
Wie onderweg is door de geschiedenis, in de tijd van de Bijbel en in de eenentwintigste eeuw zal deze psalm als een protestlied zingen.
Omdat de psalm ons kan helpen om koers te houden.
Wij geven het vertrouwen op God niet op.
Omdat we van geen andere bron van het goede willen weten dan deze God, wiens naam al zo vaak misbruikt is.
We willen geen andere God kennen dan de God die niet ophoudt om de weg van het recht naar de vrede te gaan.
En die ons uitnodigt om die weg te blijven gaan, ook vandaag weer.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek:
Otche Nash; het Onze Vader in het Russisch gezongen.