Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 8 maart 2022

08.25 uur Groene Kerk open

08.30 uur Muziek: Lied 1010

08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Openingsgebed

Schiftlezing: Amos 5 : 10 – 15a

10Jullie haten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken.
 11Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan op. Daarom: huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen; prachtige wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken.
 12Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonden: jullie keren je tegen de onschuldigen, jullie nemen steekpenningen aan, jullie onthouden de armen in de poort hun recht. 
13Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want het is een kwade tijd.
14Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. 
15Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. 

Gedachten bij de tekst

‘Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want het is een kwade tijd.’

Die woorden uit vers 13 bleven haken.

Laten we zwijgen want het is een kwade tijd.

Het gaat deels tegen ons gevoel in.

Je volgt de media in zo’n kwade tijd als we nu meemaken juist op de voet.

Tegelijkertijd waarschuwen therapeuten en psychologen ons:

Het is niet goed voor je geestelijke gezondheid als je zoveel gruwelijke dingen hoort en ziet.

Alleen maar zwijgen is ook niet goed.

Juist omdat je je hart wilt luchten over het kwaad, wil je je uit kunnen spreken.

Amos spreekt zich uit over het kwaad dat hij in zijn dagen zag in het koninkrijk van Israël met de hoofdstad Samaria.

Er wordt geen recht meer gesproken in de poort.

Rijken regelen met onrecht grote huizen en prachtige wijngaarden voor zichzelf maar ze kunnen er niet rustig wonen en van de wijn genieten.

Ze maken slachtoffers maar worden niet gelukkig.

Ik moest natuurlijk denken aan de beelden die Navalny bekend maakte over het gigantische paleis dat Poetin voor zichzelf liet bouwen…

Amos heeft er geen woorden voor.

Toch spreekt hij.

Een wijze monnik zei ooit:

‘Als je spreekt omwille van God, ben je goed bezig; en als je zwijgt omwille van God, net zo zeer.’

Russische wetenschappers protesteerden tegen de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

De kortste zin uit de brief zei het meest.

War with Ukraine is a step to nowhere.

Oorlog met de Oekraïne leidt nergens toe.

Daar word je stil van.

Maar die boodschap wil je ook doorgeven.

We staan met twee voeten in deze kwade tijd.

Met stomheid geslagen, maar we zwijgen niet.

Vanwege God en vanwege het recht.

Het goede moet gezocht worden.

Vanwege God en vanwege het recht.

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Da Pacem (geef vrede…) van Arvo Pärt en het Estonian Philharmonic Chamber Choir.