Kinderen 4-12 jaar: palmpaasstok maken

Op 10 april, Palmzondag kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar zowel ’s morgens tijdens de viering in de GK als ’s middags (14.00-15.30 uur) in de RBK een palmpaasstok maken. Natuurlijk zal dan ook het bijbehorende Bijbelverhaal worden verteld en de symboliek van de versiering worden uitgelegd.
Heb je zin om te komen? Geef je dan i.v.m. de organisatie vóór 3 april op bij Maartje: Email. Graag erbij vermelden, of je ’s morgens of ’s middags komt. Vriendjes en vriendinnetjes zijn eveneens van harte welkom.
Ligt er thuis nog een kale palmpaasstok van vorig jaar? Wil je die dan s.v.p. meebrengen op 10 april? Tot dan!
Taakgroep Jeugd en Jongeren