Opvang en hulp aan vluchtelingen

Bericht van de Taakgroep Diaconaat en Zending
Wij zijn als kerkelijke gemeente graag bereid om te helpen met de opvang van vluchtelingen in ons dorp. Het gaat hierbij zowel om de statushouders op de COA-locatie in het Hoefijzergebouw, als om de Oekraïense vluchtelingen.
Om de opvang van deze grote groepen mensen goed te laten verlopen, wordt dit landelijk en plaatselijk door de overheid gecoördineerd. Zo loopt alles via de officiële lijnen en kan e.e.a. goed worden afgestemd. Het gaat immers om meer dan huisvesting alleen.
De Taakgroep Diaconaat en Zending heeft contacten met vertegenwoordigers van de gemeente Oegstgeest, het Diaconaal Platform Oegstgeest en met de Werkgroep Statushouders. Wij wachten op concrete vragen van hun kant. Zo kunnen wij die hulp bieden waaraan behoefte is. Daarnaast kunt u op individuele basis uw hulp aanbieden. U kunt hiervoor de websites raadplegen van de gemeente Leiden, en gemeente Oegstgeest.
Namens de Taakgroep Diaconaat en Zending, Martine Delver, voorzitter