Van uw barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd zingen, Heer

Met deze gezongen woorden zullen we de avondgebeden op woensdag in de veertigdagentijd aanvangen en op weg gaan naar Pasen, langs zeven wegen of werken van barmhartigheid.
Theoloog en priester Henri Nouwen schreef: Een van de best bewaarde geheimen van de mensheid is de vreugde die een leven in barmhartigheid geeft.
Dit geheim willen wij op het spoor komen deze veertig dagen.
Barmhartigheid is niet slechts een kwestie van effectief handelen.
Barmhartigheid vraagt om bezinning en wil tot besef komen.

De avondgebeden zullen ons hopelijk inspireren om steeds meer te gaan leven vanuit Gods barmhartigheid.
Om te zoeken naar wegen in ons leven en samenleven van alledag om die barmhartigheid zichtbaar te maken, handen en voeten te geven.
Iedere week cirkelen we rond één weg of werk van barmhartigheid met een daarbij passende schriftlezing, liederen en gebeden.

Veertig dagen van bezinning, zoeken en bewandelen van wegen van barmhartigheid.
Zo gaan we deze veertigdagentijd door: in het spoor van die Ene in wie Gods Barmhartigheid zichtbaar is geworden.
Die ons aanspoort Hem te zoeken en vinden in noodlijdende medemensen.

Aanvang avondgebeden: 19.30 uur (duur ongeveer een halfuur).
Mede namens de voorbereidingsgroep van de PGO, in samenwerking met de diverse kerken van Oegstgeest, nodigen we u van harte uit om mee te vieren, mee te bidden, in de wetenschap van de verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige.
Heleen van Diggele(PGO), Marion Kuiper(NGK) en Rian Veldman (PGO)