Veel dank!

‘Het zit er op!’, zeg ik met weemoed én dankbaarheid.
Vijftien maanden was ik interim-predikant van de PGO, sectie zuidoost, met een bijzondere opdracht voor het pastoraat onder de 80+ers. Ook was ik eens per maand voorganger in de erediensten. Het was een halftijds taak die ik ten volle heb benut én genoten.
Tijdens de ontmoetingen heb ik veel hartelijkheid en groot vertrouwen ontmoet. De ontspannen en diepgravende gesprekken hebben mij verrijkt. Ik kwam altijd weer blij thuis. Het was een rijke ervaring om met mensen boven de tachtig, met zoveel levens- en geloofsgeschiedenis te spreken in alle rust. Iedereen die ik ontmoette, wil ik hartelijk danken.
Mijn waarnemingen bij het gemeenteleven van de PGO heb ik voortdurend gedeeld. Ik heb een in veel opzichten rijke gemeente ontmoet: rijk aan boeiende mensen, onderlinge aandacht, levenswijsheid, positief-kritische geloofsdoordenking, grote inzet voor de PGO.
Het voorgaan in de erediensten was een soort ‘kers op de taart’ door de weldadige aandacht die het ‘luisteren’ ver te boven ging in een ‘meebeleven’. De reacties tijdens en na de dienst gaven blijk van warme verbondenheid. Heel veel dank daarvoor.
Ten slotte mijn hartelijke dank voor alles wat me in de afgelopen weken ten deel viel. De onvergetelijke viering op 13 maart, met het ‘ervaren’ van het Woord, de muziek, de woorden van waardering. De vaak persoonlijke reacties bij de uitgang en de koffie, via mails, kaartjes en presentjes. Daarom van harte: ‘veel dank!’
Ds. Ad Alblas