Voorlopige resultaten Actie Kerkbalans 2022

Zoals gebruikelijk hebben we begin dit jaar alle gemeenteleden om een bijdrage voor onze gemeente gevraagd in het kader van Actie Kerkbalans. Inmiddels hebben iets meer dan 560 leden een bedrag toegezegd, samen goed voor 210.561 euro. We danken u hartelijk voor uw bijdrage!
Het aantal gemeenteleden dat heeft aangegeven een bijdrage te zullen doen is dit jaar opnieuw een stuk lager dan voorgaande jaren. Van een aantal trouwe gevers hebben we helaas nog geen reactie ontvangen. Ook het totale toegezegde bedrag is lager dan waar we op hoopten. Binnenkort zullen we daarom een herinnering sturen, met daarbij het vriendelijke verzoek om het toezeggingsformulier per omgaande ingevuld terug te sturen. Met elkaar maken we het werk van onze gemeente mogelijk. Ook uw bijdrage is daarbij nodig! Bij voorbaat dank voor uw toezegging.
Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans