Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 26 april 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: lied 791 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken, als Uw Woord van het begin. Liefde wil ons overkomen, als geheim en zegening. Liefde die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, alles overwinnend wapen, laatste woord dat […]

Kloosterweekend

Er zijn nog twee plaatsen vrij voor het kloosterweekend! Even weg uit de hectiek van alle dag? Behoefte aan bezinning en verdieping? We zijn van harte welkom bij de Norbertijnen van de Abdij van Berne. Een prachtige plek om op adem te komen, tijd te nemen voor zelfreflectie, stil te staan bij je zoektocht naar […]

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in ons dorp

Dit is een bericht van de Gemeente Oegstgeest over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in ons dorp. Wilt u meer weten over de opvang van mensen uit Oekraïne, activiteiten voor vluchtelingen in ons dorp, onderwijs aan Oekraïense kinderen en hoe u als vrijwilliger kunt bijdragen? Hoor wat er allemaal gebeurt in Oegstgeest en stel […]

Taizégebedsviering in de Rehobothkerk 24 april

Zondag 24 april om 19.00 uur Genoten van de avondgebeden in de veertigdagentijd? Kom dan ook eens naar de Taizégebedsvieringen. Ze hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering! Inloop […]

Running Dinner op zaterdag 21 mei

Zin om elkaar te ontmoeten rond de maaltijd en in gesprek te raken met mensen die je wellicht nog niet zo goed kent? Doe mee aan de Running Dinner op 21 mei. U heeft, als u lid bent van de PGO, via uw mailadres een uitnodiging met alle informatie ontvangen. Meer informatie: hier Opgave vanaf […]

Collecten zondag 24 april

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijken. In overvolle en arme wijken in Beiroet zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het […]

Digitaal toezeggen voor (wereld)diaconaat en zending

Eind april vragen we u om een financiële bijdrage aan de Diaconie, Werelddiaconaat en Zending. U ontvangt dan een e-mail van het diaconaat met daarin een link naar het digitale toezeggingsformulier (één voor elk doel). Meer informatie Digitaal toezeggen Betaalwijzen

Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 19 april 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: lied 630 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied 630 1 Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in een bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wond’ren om u heen spreekt, […]

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen die ons op welke wijze dan ook heeft gesteund en bemoedigd rond het overlijden en bij de dankdienst voor het leven van mijn man, onze vader, opa en overgrootvader Hendrik Hortensius van harte bedanken. In het bijzonder noemen wij ds. Rian Veldman, de ouderling, de koster van de Groene Kerk, de […]

Gezocht: meerdere vrijwilligers voor jeugd- of jongerenactiviteiten

De interkerkelijke werkgroep statushouders zet zich in om bewoners van de COA-locatie in Oegstgeest te verwelkomen en ontmoeten in Oegstgeest. Gezocht: meerdere vrijwilligers voor jeugd- of jongerenactiviteiten voor kinderen op de COA-locatie Oegstgeest. Het gaat om twee leeftijdsgroepen: 4-12 & 12-18 jaar met maximaal 15 kinderen per leeftijdsgroep. Voorkeur voor activiteiten op woensdagmiddag of zaterdag, […]