Collecten zondag 10 april

Met het thema Alles komt goed?! Staat de veertigdagentijd in het teken van de toekomst waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.

De eerste collecte is bestemd voor Jong Protestant: PaasChallenge, inleven in het Paasverhaal.
Dit is de zesde zondag in de veertigdagentijd. Deze weken staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Elk collecteproject in de veertigdagentijd past bij een van die zeven werken. Vandaag: de doden begraven.
Elk jaar doen zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee aan de PaasChallenge. Met dit spel, gemaakt door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk, leren jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven zij zich in, in bijvoorbeeld Judas, Petrus en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. PaasChallenge.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending