Collecten zondag 24 april

De eerste collecte is bestemd voor
Werelddiaconaat: Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijken.
In overvolle en arme wijken in Beiroet zijn de problemen niet te overzien.
Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ.
Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp om hun trauma’s te verwerken.
Ze krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen een vaktraining volgen.
► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Libanon.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending