Dagwacht; met God op de drempel van de dag, 26 april 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: lied 791
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied 791

Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn. 

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.

Openingsgebed

Inleiding op de Schriftlezing
De lezing van vandaag begint met het klagen van Rachel in Rama.
Rama is de plaats waar Rachel, de geliefde vrouw van Jakob, is begraven.
Zij had twee zonen: Jozef, die tussen de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigd werd door zijn zonen Efraïm en Manasse, en haar jongste zoon Benjamin.
Het verdriet van Rachel is het verdriet over Israël dat in ballingschap is gevoerd.
Het land is bezet, er zijn veel slachtoffers gevallen.
In het Evangelie volgens Matteüs wordt de tekst over Rachel geciteerd als een voorspelling van de moord op de kinderen van Bethlehem op bevel van koning Herodes, vlak na het bezoek van de Wijzen uit het Oosten aan Bethlehem.
In onze dagen denken we bij de ontroostbaarheid van Rachel aan de beelden van moeders uit Oekraïne en Rusland

Schiftlezing: Jeremia 31: 15 – 22

15Dit zegt de HEER:
Hoor, in Rama klinkt een klacht, bitter geween.
Rachel beweent haar zonen,
zij wil niet worden getroost.
Haar kinderen zijn er niet meer.
16Maar dit zegt de HEER:
Huil niet langer, droog je tranen.
Je zorg voor hen wordt nu beloond
– spreekt de HEER.
Ze keren terug uit het land van de vijand.
17Je hebt een hoopvolle toekomst,
je kinderen keren naar hun eigen land terug
– spreekt de HEER.

18Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt:
“U hebt mij geslagen als een jonge os
die nog niet is afgericht.
Breng mij bij U terug, laat mij terugkeren,
want U, HEER, bent mijn God.
19Ik ben tot inkeer gekomen,
ik sla me op de heup uit wanhoop
nu ik mijn hart doorzie.
Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep,
ga gebukt onder de schande van mijn jeugd.”
20Is Efraïm niet mijn geliefde zoon,
is hij niet mijn oogappel?
Telkens als Ik over hem spreek
rijst zijn beeld in Mij op,
dan raak Ik diep bewogen.
Ik móet mij over hem ontfermen
– spreekt de HEER.

21Zet mijlpalen neer,
plaats bakens,
richt je aandacht op de weg die je volgt.
Keer terug, vrouwe Israël,
keer terug naar je steden.
22Hoe lang nog blijf je talmen,
hoe lang nog blijf je eigenzinnig, vrouwe Israël?
De HEER schept op aarde iets nieuws:
een vrouw maakt een man het hof.

Gedachten bij de tekst
De relatie van God met zijn mensen wordt op verschillende manieren beschreven.
God raakt diep bewogen als Efraïm weer bij God terugkomt.
Dan wordt Israël beschreven als een zóón, de oogappel, heel Israël.

In het laatste stukje is Israël een vrouw, de geliefde.
Het spel van elkaar kwijtraken en weer terugvinden wordt als een soort dans beschreven. God blijft naar Israël verlangen maar is ook blij met het omgekeerde: als Israël naar God en het goede leven met God verlangt.
Het is alsof Jeremia in vers 22 zelf schrikt van dat beeld.
Dat is wel een heel nieuwe gedachte: dat een vrouw een man het hof kan maken.
Het is niet alleen zo dat de mensen afhankelijk zijn van God, maar God in zijn liefde ook afhankelijk is van de mensen.
God kan ervan genieten als wij hem het hof maken.

Dat is een mooie gedachte voor deze dag: dat wij met wat we denken, doen en zeggen God niet alleen eren, maar ook kunnen ‘versieren’.
God voelt zich niet te groot voor onze aandacht.
Hij wil ook door ons ‘uitgedaagd’ worden tot een relatie.
Het kan zomaar een zielsgelukkige dag worden…

Stilte (gelegenheid om kaarsjes aan te steken)

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: Love Divine