Fondsenwerving Diaconaat & Zending

De Taakgroep Diaconaat & Zending draagt binnen en buiten de gemeente namens u zorg voor hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden. Ook voor 2022 zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdrage om hulp en bijstand te bieden, daar waar dat nodig is. In de week van 25 april ontvangt u bericht over de jaarlijkse fondsenwerving.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver, voorzitter