In memoriam Petronella Aafke Geertruida Koegler-Bakker

Bericht van overlijden

Op 25 maart is mw. Petronella Aafke Geertruida Koegler – Bakker overleden. Nel werd 89 jaar.
Ze woonde lange tijd aan de Vincent van Goghlaan; de afgelopen jaren verbleef zij in Hofwijck.
Verschillende buren bleven intens contact met haar onderhouden.
Haar zoon uit Zweden kon nog op tijd in Nederland zijn om haar tijdens haar laatste dagen te vergezellen.
Toen zij nog jong was, overleed haar man. “Ze heeft alleen twee kinderen moeten bolwerken, en dat heeft ze goed gedaan” zegt haar zoon Jan Henk.

Een groot verdriet in haar leven was dat haar zoon Peter in 2018 op bijna 50-jarige leeftijd plotseling overleed.
Nel werkte tot aan haar pensioen bij het Zendingshuis, zij hoorde bij de ‘zendingshuis-familie’.
Ze was taalvaardig, vooral in het Frans en Engels, wat goed van pas kwam in het Zendingshuis.
Ze las en reisde graag. Haar hobby was tennis, wat ze nog lang gedaan heeft.

Nel Koegler las ook veel in de Bijbel, volgens het dagelijkse leesrooster, inclu-sief de wat taaie gedeeltes.
Echt ‘háár’ verhaal, was dat van ‘Jozef in de put’.
Haar meer-dan-buurvrouw Else Buné las dat voor haar.
Wat zij er mooi aan vond, is dat hij uiteindelijk toch UIT de put komt.
Bij de bekende woorden ‘geloof, hoop en liefde’ gaf ze krachtige instemming: “Dát ís het!”

De dankdienst voor haar leven werd ingeleid door pianomuziek van Mozart.
De liederen die zij koos bij de dankdienst voor Peter, vormden nu de weerklank van háár geloof.
Samen met haar geliefden, familie, buren en bekenden, gedachten we haar op 31 maart in de Groene Kerk.

Ds A. Alblas