Paasgift voor diaconaal werk van de kerk op Samos

De afgelopen jaren is er vanuit de PGO een mooi contact ontstaan met de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos. Rond kerkelijke feestdagen konden we steeds een bijdrage overmaken voor ‘stille’ hulp aan vluchtelingen op Samos en aan mensen van Samos, die leden onder zowel de vluchtelingencrisis als de economische crisis. Het aantal (nieuwe) vluchtelingen op Samos is verminderd, maar de hulp aan mensen die nog geen status hebben blijft nodig (zie het rapport over het bezoek van de Nederlandse Raad van Kerken aan Griekenland).
De diaconale ondersteuning (medische zorg, onderwijs) aan arme families blijft nodig, onder meer wegens de gevolgen van de coronacrisis voor de toeristische sector. De Grieks-Orthodoxe kerk viert het paasfeest een week later dan wij, op 24 april. Uit het Patmos-Samos Fonds (ondergebracht bij Stichting Steun-ZWO) hebben we opnieuw een paasgift van € 2.500 overgemaakt naar de kerk op Samos. Als u wilt helpen deze paasgiften mogelijk te blijven maken, kunt u een bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL21 ABNA 0466 5930 74 t.n.v. Stichting Steun ZWO, Patmos-Samos Fonds.
Ondertussen maken we plannen voor een volgende reis naar Patmos. Voor informatie kunt u mailen naar Dieneke van Os: Email Aart Verburg