Taizégebedsviering in de Rehobothkerk 24 april

Zondag 24 april om 19.00 uur
Genoten van de avondgebeden in de veertigdagentijd? Kom dan ook eens naar de Taizégebedsvieringen. Ze hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering! Inloop vanaf 18.40 uur. Aanmelden is niet meer nodig!
Namens de Taizéwerkgroep, ds. Rian Veldman