Collecten zondag 8 mei

Collecten zondag 8 mei

De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp: Nigeria, noodhulp en werken aan vrede. In het noorden van Nigeria zijn ruim tweemiljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terechtgekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks kunnen rondkomen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.
► Uw gift is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. noodhulp Nigeria.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending