Concept jaarrekening 2021

De kerkenraad heeft onlangs de concept jaarrekeningen 2021 van het College van Kerkrentmeesters download en de Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending download besproken. Op deze website zijn samenvattingen geplaatst (rechtsonder op de website onder Geldzaken en Jaarcijfers).
De volledige conceptjaarrekeningen 2021 liggen van maandag 23 mei t/m dinsdag 7 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst even een afspraak via 06 15 21 66 50 voordat u langsgaat.
Een elektronisch kopie van de conceptjaarrekening van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Dieneke van Os via Email.
Die van de Taakgroep (Wereld)Diaconaat en Zending is aan te vragen bij
penningmeester Lex Huisman via Email
Reacties op de conceptjaarrekeningen kunnen tot uiterlijk woensdag 8 juni worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad,
mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC Oegstgeest;
e-mail: Email.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de jaarrekeningen 2021 worden vastgesteld.

Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Lex Huisman, penningmeester Taakgroep (Wereld) Diaconaat en Zending


Bericht vervalt op 19 juni 2022