Doe mee met de Actie Vakantietas 2022!

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2022 opnieuw de Actie Vakantietas waarmee kerken in heel Nederland kinderen in armoede in hun regio blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. De diaconie van de PGO heeft contact gehad met alle basisscholen in Oegstgeest en een groot aantal organisaties dat zich bezighoudt met kwetsbare gezinnen. Voor elk kind uit deze gezinnen wordt een persoonlijk tasje gevuld met spullen voor de zomervakantie.
Hoe kunt u helpen als gemeentelid?
U kunt aangeven bij Herma Pauptit per Email dat u een tasje voor een kind wilt vullen.
U krijgt dan het tasje thuis geleverd met een A4 met suggesties voor de inhoud.
Het richtbedrag per tasje is € 20.
Bij vragen kunt u bellen met
Anna Louwerse, 06 41 80 21 06,
of Herma Pauptit, 06 50 28 04 02.
Mailen kan ook: Stuur Email. Het tasje wordt geleverd op vrijdag 3 juni.
Als u niet thuis bent, doen wij het tasje in uw brievenbus.
U kunt het gevulde tasje uiterlijk maandag 27 juni afgeven bij Herma Pauptit, Kamperfoelielaan 37 (graag op afspraak).
Of: u kunt een bijdrage geven, zodat de diaconie tasjes kan vullen.
Uw gift is zeer welkom op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. de diaconie PGO o.v.v. Actie Vakantietas.
Voor meer informatie kunt u kijken op kerkinactie.nl/vakantietas. Helpt u mee om de zomervakantie voor deze kinderen ook bijzonder te maken? Alvast hartelijk dank!
Anna Louwerse en Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending