Herinnering fondsenwerving diaconie/ werelddiaconaat/ zending

Onlangs hebt u een toezeggingsformulier ontvangen van de taakgroep Diaconaat & Zending. Hierop kunt u aangeven of en welke bedragen u dit jaar wilt schenken voor de diaconie, het werelddiaconaat of de zending. Mogelijk is dit formulier aan uw aandacht ontsnapt, maar wilt u wel toezeggen? Dat kan nog steeds! Wij zien uw bijdrage graag tegemoet, zodat we met elkaar de vele goede doelen kunnen blijven steun. Bij voorbaat hartelijk dank!
Taakgroep Diaconaat & Zending