In memoriam mw. Catharina Hadewij Groenewegen-Terdu

Wij gedenken ons gemeentelid, mw. Catharina Hadewij (Rina) Groenewegen-Terdu. Zij is op donderdag 21 april jl. overleden op de leeftijd van 93 jaar. Ze verloor al vroeg haar vader. Haar moeder verhuisde met Rina en haar zusjes naar Rotterdam omdat daar de gelegenheid was om de meisjes een goed opleiding te laten volgen. In Rotterdam maakte ze de tweede wereldoorlog mee. Beladen herinneringen had ze daaraan. Na het uitbreken van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne kwamen die herinneringen weer boven.
Met haar man Arie en hun twee dochters woonde ze aan de President Kennedylaan. Ze reisden graag, als gezin en later met z’n tweeën. Het plotselinge overlijden van haar man in 2008 was een grote schok. In de verwerking van het verlies vond ze de kracht om het leven weer op te pakken zonder de krachtige persoonlijkheid van haar man naast zich. Woorden van Paulus uit 1 Korintiërs 13 vers 8 (de liefde zal nooit vergaan…) bleken opnieuw een bron van energie. Ze raakte weer meer bij de kerk betrokken, was actief in sociaal vrijwilligerswerk, zoals de Soek. Ze hield van literatuur, klassieke muziek en volgde een cursus kunstgeschiedenis. Ze was heel gelukkig met haar kinderen, haar 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Ze leerde omgaan met de moderne communicatiemiddelen en kon daardoor veel contacten onderhouden.
Op Palmzondag was ze nog in de Groene Kerk. Twee dagen later werd ze ziek en werd eerste Paasdag met ernstige hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Daar is ze overleden.
In de gedachtenisdienst op donderdag 28 april, in de Groene Kerk, hebben we gedankt voor haar veerkracht, haar opgewektheid en haar humor, voor alles wat we in haar en haar leven hebben ontvangen. Daarna hebben haar naast de kerk begraven.

Ds. Aart Verburg (emeritus)