Inventarisatie kerkradio

Voordat we de diensten via Kerkdienstgemist (maart 2020) konden volgen, werd gebruik gemaakt van de kerkomroep (alleen kerkradio). Deze optie is gebleven naast de huidige vorm (met beeld), omdat er nog mensen gebruik van maakten en niet via de computer wilden of konden kijken. Voor zover wij kunnen nazien, wordt er nu geen gebruik meer gemaakt van de kerkradio, maar dat willen we d.m.v. dit bericht toch nog even checken.
Indien u nog gebruik maakt van de kerkradio of zelfs nog een ‘kastje’ in huis hebt, wilt u dat dan vóór 25 mei aan het Kerkelijk Bureau laten weten?
Als er geen belangstelling meer voor is, wordt het abonnement opgezegd.
Fieke Sjoukes, Kerkelijk Bureau, 06 15 21 66 50,
of Stuur Email